Naam Erik C. Venema
Adres Koggewaard 38
1824 GL Alkmaar
Telefoon 06-22296903
E-mailadres erikvenema rdrm nl
LinkedIn http://www.linkedin.com/in/erikvenema
Goed beheer van de juiste requirements is voorwaardelijk voor het slagen van een project.  In de afgelopen jaren heb ik geleerd wat er nodig is om tot de juiste requirements te komen en hoe je deze goed kan beheren. Mijn analytische geest en gestructureerde werkwijze helpen mij daarbij. Mijn drive en leergierigheid zorgen er voor dat ik mij nieuwe materie snel eigen maak.

Sinds 2007 werk ik als freelancer.

Werkervaring

Rol Informatieanalist bij REAAL Verzekeringen (freelance)
Periode 4-2010 tot 1-2011
Omschrijving REAAL Verzekeringen heeft voor het levenbedrijf een systeem ontwikkeld om de compensatie voor beleggingsverzekeringen te berekenen. Mijn bijdrage aan dit project was vooral het aanbrengen van structuur. Dit heb ik gedaan door met behulp van dataflow diagrams de samenhang tussen de verschillende processen inzichtelijk te maken en door met behulp van Sharepoint het beheer van de functioneel ontwerpen te verbeteren.

Een andere taak van mij was het specificeren van de brieven die door dit systeem aan de verzekeringnemers worden verzonden. Een deel van deze specificaties bestond uit het beschrijven van de koppeling tussen het ontwikkelde systeem en het output management systeem.

Rol Informatieanalist bij REAAL Verzekeringen (freelance)
Periode 9-2009 tot 2-2010
Omschrijving REAAL Verzekeringen heeft voor het schadebedrijf gekozen de back-office te vervangen door een standaardpakket van het Chinese eBaoTech. Binnen de Service Oriented Architecture van REAAL Verzekeringen heb ik de koppelingen tussen dit pakket en een aantal externe partijen gespecificeerd. Deze specificaties bestonden uit de specificatie van meerdere interfaces en de koppeling tussen deze interfaces.
Rol Informatieanalist bij Generali Verzekeringsgroep (freelance)
Periode 8-2008 tot 9-2009
Omschrijving Bij Generali Verzekeringen heb ik aan offertesoftware gewerkt. Ik was binnen dit project verantwoordelijk voor het opstellen van de use cases en de uitwerking daarvan in use case specificaties. Voor het interactieontwerp heb ik gebruik gemaakt van Axure. De specificaties heb ik met behulp van Rational Software Modeler vastgelegd in UML.

Naast het uitwerken van de use cases heb ik ook het ontwikkelproces binnen het project aangepast. De communicatie tussen de analisten en de ontwikkelaars heb ik verbeterd door enerzijds de use case specificaties in een meer leesbare vorm op te leveren en anderzijds de ontwikkelaars meer bij het opstellen van de specificaties te betrekken.

Rol Informatieanalist bij REAAL Verzekeringen (freelance)
Periode 10-2007 tot 10-2008
Omschrijving Voor REAAL Verzekeringen heb ik binnen het bedrijfsdeel schade als informatieanalist meegewerkt aan de realisatie van een automatisch beoordelingssysteem. Dit systeem beoordeelt aanvragen, wijzigingen en royementen van schadeverzekeringen.

Omdat dit systeem veel met andere systemen communiceert is het gerealiseerd in een service georiënteerde architectuur. Een van mijn taken was de specificaties voor nieuwe services en het gebruik van bestaande services te formuleren.

Verder heb ik het beheerproces rond de functioneel ontwerpen aangepast. Het bestaande proces, dat op de watervalmethode was gebaseerd, heb ik omgezet naar een meer iteratief proces. Hierdoor werd nieuwe en gewijzigde functionaliteit sneller gerealiseerd waardoor er meer voortgang in het project kwam.

Rol Informatieanalist bij AEGON (voor LogicaCMG)
Periode 4-2007 tot 10-2007
Omschrijving Voor AEGON heb ik de business requirements opgesteld voor een nieuw te ontwikkelen internetportaal. Ik heb dit gedaan door eerst met de stakeholders uit de verschillende bedrijfsdelen de visie op het internetportaal te formuleren. Vervolgens heb ik aan de hand van deze visie door middel van workshops de business requirements en de user requirements geformuleerd.
Rol Informatieanalist bij AEGON (voor LogicaCMG)
Periode 1-2007 tot 4-2007
Omschrijving Voor AEGON heb ik de specificaties geformuleerd voor een wijziging in een bestaande internetapplicatie. Op basis van het wijzigingsverzoek heb ik de use case specificaties opgesteld en deze door de opdrachtgever laten valideren.
Rol Informatieanalist bij REAAL Verzekeringen
Periode 1-2004 tot 1-2007
Omschrijving Binnen een aantal projecten heb ik de rol van informatieanalist vervuld.

Één van deze projecten was een project waarin het proces van post digitaliseren en indexeren werd herontworpen. Een ander project betrof de bouw van een nieuwe webapplicatie waarmee tussenpersonen offertes kunnen samenstellen en digitaal verzenden.

Als informatieanalist heb ik binnen deze projecten samen met de stakeholders de requirements opgesteld. Ook heb ik bestaande requirements herschreven omdat ze niet de eigenschappen van goede requirements hadden (atomair, oplossingsvrij, testbaar etc.).

Naast het opstellen van de requirements heb ik samen met de vertegenwoordigers uit de gebruikersorganisatie use cases beschreven. Het beschrijven van hoe een gebruiker met een systeem interacteert ligt mij goed omdat ik sterk analytisch ben en goed kan luisteren en communiceren.

De requirements heb ik vervolgens met behulp van SELECT Component Architect gekoppeld aan de juiste use cases om de traceability van de requirements te waarborgen.

Rol Systeemontwerper bij REAAL Verzekeringen
Periode 01-2002 tot 01-2004
Omschrijving Ik ben lange tijd voor de vertegenwoordigers uit de gebruikersorganisatie hét primaire aanspreekpunt geweest van een aantal DIS/WfM systemen. Deze systemen gebruikt REAAL Verzekeringen om post te digitaliseren en digitaal door de organisatie te laten stromen.

Als aanspreekpunt had ik regelmatig overleg met de vertegenwoordigers uit de gebruikersorganisatie om wensen te bespreken en een impact af te geven voor deze wensen.

Als systeemontwerper heb ik voor een aantal kleinere projecten de functionele ontwerpen gemaakt. Ik was daarbij verantwoordelijk voor het organiseren en leiden van de workshops waarin de functionaliteit werd bepaald.

Rol Programmeur bij Truston, Oracle en Tarchon
Periode 09-1998 tot 01-2002
Omschrijving Aan het begin van zijn loopbaan heb ik als programmeur gewerkt bij achtereenvolgens Truston, Oracle en Tarchon. Ik heb in die periode ervaring opgedaan met programmeren voor het web en relationele databases.

Opleidingen

1993 – 1998 HTS Computertechniek, Hogeschool Enschede, Enschede, diploma
1990 – 1993 MTS Elektronica, AA-College, Groningen, diploma

Cursussen

2008 Mastering the Requirements Process
2006 Communication Empowerment
2005 Faciliteren van workshops
2005 Methoden en technieken voor informatieanalyse
2005 Select Perspective (CBD/UML)
2005 Object oriented analysis and Design (UML)
2005 Object Orientation and Component Based Development (CBD/UML)
2004 Planningstechnieken in projecten
2004 Onderhandelen en samenwerken
2003 Time management
2003 Schriftelijk rapporteren
2003 Doelgericht omgaan met klanten

Curriculum Vitae Subpages