RDRM is in augustus 2007 als eenmanszaak opgericht door Erik Venema. RDRM is gespecialiseerd in het goed beheren van de juiste softwarespecificaties. Wat betekent dat, het goed beheren van de juiste softwarespecificaties?

Juiste Specificaties

Voor softwareontwikkelprojecten is het van groot belang de juiste specificaties te definiëren. Dat betekent bijvoorbeeld dat de specificaties helder moeten zijn. Op die manier kunnen ze maar op één manier geïnterpreteerd worden. Juiste specificaties betekent ook dat ze het doel van het product beschrijven en niet de oplossing. Als het doel niet duidelijk is, is de kans groot dat de oplossing niet tevreden stelt.

RDRM kan, door jarenlange ervaring, de juiste specificaties voor uw softwareontwikkelprojecten beschrijven en weet goede specificaties van slechte te onderscheiden.

Goed Beheren

Naast juiste specificaties is het minstens van even groot belang om die juist beschreven specificaties goed te beheren. Dat betekent dat er continu moet worden bekeken of de specificaties die vastgelegd zijn nog wel van kracht zijn. Misschien zijn er wijzigingsvoorstellen die tot nieuwe specificaties leiden? Behouden de bestaande specificaties hun prioriteit of krijgen ze een lagere prioriteit?

Goed beheer betekent ook dat ten allen tijde bekend is in welk deel van het uiteindelijke product de specificaties geïmplementeerd is. Hoe kan de opdrachtgever anders gegarandeed worden dat het gerealiseerde product is wat de opdrachtgever gespecificeerd had?

RDRM helpt u graag bij het opzetten van specificatiebeheer.

RDRM: Managing The Right Requirements